مقالات

دسامبر 15, 2018
izohome63 960x750 - عایق صوتی سقف

عایق صوتی سقف

فهرست مقاله عایق صوتی سقف عایق صوتی سقف : درمنازل مسکونی صدای راه رفتن از طبقات بالا و همچنین صدای صحبت کردن ازامتداد دیوارها به طبقات پایین […]
دسامبر 15, 2018
izohome73 960x750 - عایق صوتی کف

عایق صوتی کف

فهرست مطالب عایق صوتی کف عایق صوتی کف : در هنگام کف سازی برای ساختمان بهترین گزینه برای ایجاد یک کف مناسب استفاده از عایق صوتی کف […]
دسامبر 16, 2018
izohome75 960x750 - عایق صوتی زیر پارکت

عایق صوتی زیر پارکت

عایق صوتی زیر پارکت عایق صوتی زیر پارکت : ایزوهم برای نصب در زیر پارکت و لمینت جهت کاهش صداهای کوبه ای و هوابردی دارای عملکرد فوق […]
دسامبر 25, 2018
izohome212 960x750 - عایق صوتی در اصفهان

عایق صوتی در اصفهان

عایق صوتی در اصفهان عایق صوتی در اصفهان : افرادی که در شهرها زندگی می کنند و افرادی که به شهرها مهاجرت می کنند رو به […]