پلی اورتان

پلی اورتان پلی اورتان : عایق حرارتی ایزوهُم جایگزین پلی اورتان و بسیار متفاوت نسبت به پلی اورتان با خواص بیشتر نسبت به عایق های موجود در کشور. جایگزین پلی اورتان می تواند در موارد مختلف و مکان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال کارایی عمده پلی اورتان در لوله و خط لوله […]

پلی اورتان ادامه مطلب »