جایگزین یونولیت

جایگزین یونولیت جایگزین یونولیت: در ساختمان ها به منظور کاهش هزینه ها و ام سبک سازی ساختمان و کاهش وزن مرده ساختمان از متریالی استفاده می شود که بتواند فضاهای موجود را با حداقل ترین وزن و به صورتیکپارچه پر کند. همانطور که مطلع هستید در بیشتر ساختمان ها از یونولیت ما بین تیرچه های …

جایگزین یونولیت ادامه مطلب »