پرسش و پاسخ عایق ایزوهم

پرسش و پاسخ عایق ایزوهم

پرسش و پاسخ عایق ایزوهم ایزوهم (izohome) پرسش و پاسخ عایق ایزوهم : این عایق به عنوان یک محصول با تکنولوژی نوین و ترکیبی از چهار فرایند عایق صوتی ، عایق حرارتی ، عایق رطوبتی و عایق زلزله میباشد. به دلیل استفاده از ساختار هموژن در ایزوهم این عایق مقاوت بیشتری در داخل و خارج ساختمان نسبت به سایر […]

پرسش و پاسخ عایق ایزوهم ادامه مطلب »