عایق حرارتی در ارومیه

عایق حرارتی در ارومیه عایق حرارتی در ارومیه: با توجه به گرم شدن کره زمین و افزایش نیاز به انرژی و مصرف بی رویه آن در سطح جهان، صرفه جویی و مصرف بهینه از نکات مهم و ضروری به شمار میرود. مصرف انرژی در کشور ایران به مراتب بیشتر از کل جهان می باشد و …

عایق حرارتی در ارومیه ادامه مطلب »