عایق حرارتی در زنجان

عایق حرارتی در زنجان عایق حرارتی در زنجان:  باعث کاهش انتقال حرارت در دیوار یا کف و یا سقف ساختمان می شود. عایق حرارتی ایزوهم را می توان با فرآیندها یا روش های مهندسی شده خاص طراحی کرد. انتقال حرارت به چه صورت انجام می گیرد؟ [whatsapp_button id=”2708″] گرما از طریق جابجایی، هدایت، تشعشع و …

عایق حرارتی در زنجان ادامه مطلب »