عایق حرارتی در زاهدان

عایق حرارتی در زاهدان عایق حرارتی در زاهدان: باعث عدم انتقال انرژی حرارتی بین اجسام با دمای متفاوت می شود. هر قدر میزان مصرف انرژی کاهش یابد، میزان استفاده از سوخت های فسیلی هم کاهش خواهد یافت، که این مهم ترین عامل در ارتقا پایداری است. هزینه های مصرف انرژی به مراتب بیشتر از هزینه …

عایق حرارتی در زاهدان ادامه مطلب »