عایق صوتی و حرارتی دیوار

عایق حرارتی دیوار ایزوهم

عایق حرارتی دیوار ایزوهم  عایق حرارتی دیوار ایزوهم  . برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان باید از عایق حرارتی مناسب استفاده نمود. عایق حرارتی ایزوهم می تواند از تبادل گرما و سرما در ساختمان جلوگیری نماید. حالت الیاف ایزوهم به گونه ای است که در برابر تعریق دیوارها در داخل ساختمان مقاومت بالایی دارد. در …

عایق حرارتی دیوار ایزوهم ادامه مطلب »