عایق حرارتی کولر

عایق حرارتی کولر   چه عواملی باعث می شود تا کولر بتواند محیط را خنک کند؟ آب ، هوا و عایق اغلب در کولر های آبی با این صحنه روبه رو شده اید که آب در داخل مخزن کولر به صورت چرخشی در حرکت است و به کمک بادی که از طریق پره های در […]

عایق حرارتی کولر ادامه مطلب »