عایق صدا در آپارتمان

عایق صدا در آپارتمان عایق صدا در آپارتمان : مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان عایق بندی و تنطیم صدا برای نخستین بار در سال 1379 تدوین شد. صدا یک موج مکانیکی است که در گازها ، مایعات و جامدات منتشر می شود. صدا را می توان به صورت حرکات موجی در یک فراگیر […]

عایق صدا در آپارتمان ادامه مطلب »