عایق صوتی در خوزستان

عایق صوتی در خوزستان   عایق صوتی در خوزستان : عایق صوتی در خوزستان این روزها دغه دغه بسیاری از شهروندان شده است.آلودگی صوتی چه در محیط صنعتی و اداری و همچنین مسکونی باعث بر هم زدن آرامش شهروندان شده و مشکلاتی را بین مردم ایجاد کرده است. راه رفتن و دویدن کودکان در طبقه […]

عایق صوتی در خوزستان ادامه مطلب »