عایق صوتی کف

    در هنگام کف سازی برای ساختمان بهترین گزینه برای ایجاد یک کف مناسب استفاده از عایق صوتی کف میباشد. صدای منتقل شده از هوا که در هنگام تحریک ساختاری توسط پله ها ، کوبیدن درب ها ، جابجا کردن اسباب منزل و…از طریق دیوار یا کف می باشد. زمانی که ضربه ای ایجاد …

عایق صوتی کف ادامه مطلب »