عایق های صوتی و حرارتی ایزوهم

۱۰ درصد تخفیف برای خرید های بالای 500 متر

عایق صوتی کف و دیوار

عایق صوتی کف ایزوهم

عایق صوتی کف ایزوهم عایق صوتی کف ایزوهم :صدا موج مکانیکی است که در گازها،مایعات و جامدات منتشر می شود. امواج صوت می تواند از کف به راحتی انتقال یابد و به صورت صدای کوبه ای شنیده شود. صدای کوبه ای صدایی است که منشا تولید آن ضربه یا کوبش باشد. صدای کوبه ای از …

عایق صوتی کف ایزوهم ادامه مطلب »

عایق صوتی کف

https://izohome.com/wp-content/uploads/2018/12/Video_۲۰۲۲۰۱۲۹۱۵۵۱۵۸۰۶۳_by_videoshow.mp4 عایق صوتی کف عایق صوتی کف : در هنگام کف سازی برای ساختمان بهترین گزینه برای ایجاد یک کف مناسب استفاده از عایق صوتی کف ایزوهُم میباشد. عایق صوتی کف باید بتواند از این جهت نیازهای یک ساختمان را در قالب عایق کاری برآورده سازد. ایزوهُم : بهترین عایق صوتی کف برای کاهش صدای کوبه …

عایق صوتی کف ادامه مطلب »

پیمایش به بالا