عایق حرارتی سقف سوله

عایق حرارتی سقف سوله سوله چییست ؟ سوله به سازه هایی فلزی می گویند که با تمرکز به ایجاد محیطی بدون ستون میانی ساخته شده و پوشش سقف آن معمولا به صورت شیب دار اجرا می شود. سوله ها به دلیل جنس پوشش آن گرما و سرما را به راحتی جذب کرده و به درون …

عایق حرارتی سقف سوله ادامه مطلب »