عایق صوتی زیر پارکت

عایق صوتی زیر پارکت عایق صوتی زیر پارکت : ایزوهم برای نصب در زیر پارکت و لمینت جهت کاهش صداهای کوبه ای و هوابردی دارای عملکرد فوق العاده ای می باشد. عملکرد این عایق صوتی به گونه ای می باشد که می تواند به طورمستقیم در زیر پارکت قرار گیرد وبه راحتی قابل نصب می باشد. …

عایق صوتی زیر پارکت ادامه مطلب »