جایگزین پشم شیشه

جایگزین پشم شیشه  جایگزین پشم شیشه به دلیل ایجاد مشکلات پوستی و تنفسی به عنوان یک عایق سنتی و نا کارآمد شناخته می شود. پشم شیشه در گذشته در مکان های صنعتی و به خصوص بخش تاسیسات بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه برای جلوگیری از بروز مشکلات از لحاظ فنی و بهداشتی نباید …

جایگزین پشم شیشه ادامه مطلب »