عایق صدا در ساختمان

عایق صوتی ایزوهم

عایق صوتی ایزوهم عایق صوتی ایزوهم: یکی از مهم ترین بخش ها در ساختمان سازی رعایت اصول عایق کاری می باشد.مبحث 18 قوانین و مقررات ملی ساختمان (تنظیم صدا) نکات مهم از اصول و قواعد عایق کاری در ساختمان می باشد. عایق صوتی ایزوهم می تواند مانع از ورود صداهای مزاحم از اطراف به داخل منزل …

عایق صوتی ایزوهم ادامه مطلب »