عایق حرارتی در زنجان

صوتی کف1 1063x480 - عایق حرارتی در زنجان

عایق حرارتی در زنجان

عایق حرارتی در زنجان:  باعث کاهش انتقال حرارت در دیوار یا کف و یا سقف ساختمان می شود.

عایق حرارتی ایزوهم را می توان با فرآیندها یا روش های مهندسی شده خاص طراحی کرد.

انتقال حرارت به چه صورت انجام می گیرد؟

گرما از طریق جابجایی، هدایت، تشعشع و یا هر 3 مورد قابل انتقال است.

همانطور که در بخش های قبل مطالعه کردیم گرما به طور مداوم به مناطق سردتر در حال حرکت است زیرا به دنبال تعادل است.

نکته بسیار مهم و اساسی در بحث انتقال حرارت اختلاف دمای بین دو محیط است.

هرچه اختلاف دما بیشتر باشد، گرما سریعتر به منطقه سردتر منتقل می شود.

بدین صورت که در فصل تابستان هوای داخل منزل به کمک سیستم سرمایشی خنک میگردد اما به دلیل عدم وجود عایق

گرمای بیرون با سرعت بیشتری برای تعدل سازی محیط به داخل نفوذ می کند.

همچنین در فصل زمستان با توجه به پایین بودن دمای ممحیط اطراف و گرم بودن منازل، گرما به سرعت از دیوارها به سمت

هوای سرد بیرون حرکت می کند.

این در حالی است که اگر  عایق حرارتی ایزوهم را در زنجان که یکی از شهر های سردسیر کشور محسوب می گردد استفاده شود.

این مشکل به طور کامل حل خواهد شد.

صوتی کف1 1024x1024 - عایق حرارتی در زنجان

عایق حرارتی در زنجان

خدمات در استان زنجان

عایق حرارتی ایزوهُم کمک می کند تا ارتباط بین فضاهای داخلی و خارجی در تمامی محیط ها از بین برود و از تعادل سازی

دما جلوگیری شود.

سرعت انتقال دما به میزان حرارت محیط بستگی دارد، هر چه حرارت بالاتر رود سرعت انتقال بیشتر خواهد شد.

مثل بخاری که با افزایش شعله سرعت حرکت و انتقال حرارت آن افزایش می باید.

به همین دلیل متعادل نگه داشتن دمای محیط به کمک عایق حرارتی به مراتب راحت تر از مصرف بی رویه و انتقال

بیهوده انرژی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.